Vergelijkbare woorden van het woord groep oorlogsschepen zijn:
vlootafdeling, afdeling, legerafdeling,...
vlootafdeling, eskader, schip, vaartuigen,...