Vergelijkbare woorden van het woord grof puin zijn:
schip, plezierrijtuig, vaartuig, type zeilboot,...