Vergelijkbare woorden van het woord grote meteoor zijn:
vuurbol, raceauto, meetkundige term, grote meteoor,...