Vergelijkbare woorden van het woord halfedelgesteente zijn:
karbonkel, rood edelgesteente, halfedelgesteente,...
seleniet, wateropaal, adulaar, spiegelsteen,...
edelsteen, halfedelsteen, sieraad, half edelgesteente,...
smaragd, zeeberil, halfedelgesteente, gesteente,...
edelsteen, halfedelsteen, kleur, mineraal,...
kwarts, ceratiet, afzettingsgesteente,...
edelsteen, mineraal, graveel, groen edelgesteente,...
edelsteen, melksteen, nevelsteen, halfedelgesteente,...
edelsteen, halfdoorschijnend eldegesteente,...
edelsteen, halfedelsteen, sieraad, halfedelgesteente,...
halfedelsteen, halfedelgesteente, steensoort
edelsteen, halfedelsteen, halfedelgesteente, gesteente,...
edelsteen, halfedelgesteente, groen mineraal,...
edelsteen, halfedelsteen, halfedelgesteente, steensoort
halfedelgesteente, steensoort
halfedelgesteente, goudgroene edelsteen, steensoort