Vergelijkbare woorden van het woord halfwarm zijn:
onverschillig, koel, laks, los, luw, kalm, slof, zwoel,...
lauw, halfwarm