Vergelijkbare woorden van het woord hartkamer zijn:
lokaal, afdeling, vergaderkamer, woonruimte, salon,...
hersenkamer, hartkamer, lichaamsdeel, hersendeel
atrium, hartkamer
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...