Vergelijkbare woorden van het woord hellen zijn:
declineren, weggaan, afdwalen, afdeinzen, verschillen,...
bepraten, verlokken, overzetten, bewegen, itten,...
afdalen, hellen, glooien
stijgen, hellen, rijzen, klimmen, aangroeien,...
hellen
hellen, enkelen, niet iedereen, weinigen
buigen, dalen, hellen, tenderen, vooroverbuigen,...
hellen
spuien, verlaten, einden, ontromen, aflaten, afdalen,...
hellen, afhellen, aflopen, vervallen
hellen
hellen, overhellen
hellen, overgaan, nijgen, neigen, inclineren,...
kronkelen, onderwerpen, zich onderwerpen, knikken, nik,...