Vergelijkbare woorden van het woord huisvuil zijn:
vuil, scheef, barrel, overblijfsel, waardeloos spul,...
standaard, naaf, noot, spil, verbrandingsproduct,...
afval, ruit, weefsel, kant, onderwerp, substantie,...
afval, vuilheid, vuiligheid, waardeloze boel, huisvuil,...
fecaliŽn, huisvuil, faecaliŽn, haardas, baggerspecie,...
prut, aal, aalt, beer, gier, mest, slijk, slik, vuil,...
afval, drek, huisafval, huisvuil, romm, voddengoed,...
afval, drek, grofvuil, huisvuil, romm, voddengoed,...
bende, troep, afval, drek, grofvuil, huisafval,...
vod, onderste tabaksbladeren, afval, drek, grofvuil,...
vuilnishoop, vuilnisbelt, waardeloze boel, afval, drek,...