Vergelijkbare woorden van het woord ijl zijn:
vrij, laks, lauw, slap, slof, drukkend, nonchalant,...
ijl
ijl, aardworm, pier, borstelworm, worm, weekdier,...
ijl, armoedig, dun, karig, magertjes, smalletjes,...
ijl, fijn, mager, iel
ijl
onbetekenend, nietig, ijl, pover, mager, schraal,...
los, ijl, fijn, licht, hol, dun, diathermaan, luchtig,...
ijl, pover, mager, schraal, min, pier, bleek, mul,...
vlot, fris, vrolijk, opgewekt, bonvivant, koel,...
ijl, hoofddeksel, wilde plant, hard gras, soort gras,...
ijl, vacuŁm, hiaat, holte, ijlte, leegte
ijl, jacht, bijwoord, pier, weldra, gauw, bekant,...
vrij, ijl, laag, op, verlaten, blind, lens, loos, voos,...
ijl, schaduwkant, lijzijde, zacht weer,...
ijl
volgende