Vergelijkbare woorden van het woord inzicht zijn:
blaadje metaal, bewaarplaats, lonk, keukengerei,...
hoofd, grimas, fysionomie, aspect, aanblik, aangezicht,...
positieven, verstand, notie, weten, kennis, bezinning,...
intelligentie, bewustzijn, kop, rede, benul, brein,...
verstand, idee, notie, begrip, inzicht, vaag begrip,...
bewustzijn, verstand, idee, notie, erkentenis, begrip,...
bewustzijn, verstand, benul, besef, idee, dunk, begrip,...
nota, intelligentie, verstand, rede, benul, besef,...
knap, wijs, realistisch, correct, intellectueel,...
inzicht, beleid, oordeel, voorzichtigheid, goeddunken,...
inzicht, kennis, openbaring, overleg
broddelen, inrichten, bewustzijn, verstand, besef,...
inzicht, oordeel, discernement
uiterste, keuring, kritiek, verstand, rede, begrip,...
blik, gezicht, inzicht, aanblik, oogopslag, kans,...
benul, besef, notie, begrip, inzicht, conceptie,...