Vergelijkbare woorden van het woord janplezier zijn:
vierspan, slee, bak, , gig, brik, break, bus, kist,...
brik, tentwagen, janplezier
plezierrijtuig, potwagen, kapkar, voertuig, janplezier,...
quadriga, vierspan, metro, postwagen, tank, slee,...
janplezier
gig, brik, cab, koets, tentwagen, janplezier, karos,...
janplezier