Vergelijkbare woorden van het woord kalm bedaard zijn:
fris, onverschillig, lauw, zakelijk, onvriendelijk,...
wijs, correct, kalm, rustig, bedaard, nuchter,...