Vergelijkbare woorden van het woord keker zijn:
pocher, snoever, opsnijder, proleet, branie, keker,...
pocher, snoever, herrieschopper, kraaier, keker,...
pronkappel, sneeuwbes, knol, noot, slee, guldenappel,...
schokker, keker, vuurwerk, soort vuurwerk, kapucijner,...
schokker, keker, sisser, kapucijner, raasdonder
keker, capucijner
schokker, keker, linze
keker, krombek, sisser, kapucijner
keker
flageolet, peul, keker, pronkboon, pronkerwt,...