Vergelijkbare woorden van het woord kieviet zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
wulp, snip, watersnip, ral, gans, snep, griet, grutto,...
loopvogel, kieviet