Vergelijkbare woorden van het woord klauw zijn:
hark, poot, hoeve, klauw, hofstede, dierenvoeteinde,...
hoef, reek, markeur, getand werktuig, raak,...
scheut, loot, spruit, been, hoef, ent, stek, klauw,...
klauw
kloet, poot, klauw, fooi, macht, tengel, kaartterm,...
vlerk, kop, kieuw, horen, hoef, poot, klauw, staart,...
klauw
klauw
klauw
bonk, bot, been, klauw, macht, hand, bout, karwei,...
haam, blik, rekel, vlegel, aambeeld, moker, graaf, pen,...
klauw
klauw
hand, hand (Bargoens), poot, klauw, knuist
kloet, knook, vuist, hand, knobbel, kolenschop, poot,...