Vergelijkbare woorden van het woord kleingeestig persoon zijn:
achterste, vrek, gierigaard, vrucht, knar, rozijn,...
krent, kleingeestig mens, haarklover,...