Vergelijkbare woorden van het woord klophamer zijn:
haam, blik, rekel, vlegel, aambeeld, moker, graaf, pen,...
moker, sleg, slei, vuist, marteel, klophamer,...
slaghout, klopper, klophamer, houten hamer