Vergelijkbare woorden van het woord knor zijn:
schilderswerktuig, zot, kwibus, grog, aanmatigend mens,...
knor, studax, alumnus, leerling, nihilist, muzenzoon,...
knor, kraakbeen, knarsebeen
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
knor, boef, boender
knor, liederlijk mens, rabauw, ploert,...
buil, kwast, knots, knoest, knor, zwelling, blaar,...
knor, vogel, wulp, keep, schip, eendachtige vogel,...
student, knor, niets gelovende
spie, bonk, knoest, knor, palt, brok, deel, groot stuk,...
bonk, kloet, knor, massa, globe, brok, homp, stuk,...
knor, knoerst, groei, zwelling, knobbel, gezwel, wrat,...
knor, console, draagsteen
knor, knars, knarsbeen, lichaamsdeel, soort been