Vergelijkbare woorden van het woord korhen zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, boshoen, moerhoen, korhen, korhaan, berkhoen,...
vogel, korhen, koorhaan, ajamales, berkhoen, moerhoen