Vergelijkbare woorden van het woord korte overjas zijn:
jas, boezeroen, kledingstuk, lang overkleed,...
leegloper, lange zeemansjas, nietsnut, doodvreter,...
pijjekker, winterjas, herenoverjas, korte jas,...
dans, kledingstuk, muzikale compositie, rondedans,...
kapmantel, kledingstuk, lange kapmantel, korte overjas,...
herenoverjas, jekker, kledingstuk, overjas, zeilkiel,...
kledingstuk, overjas, damesmantel(tje), korte overjas,...
bonket, jekker, overjas, zeemansjas, korte overjas
korte overjas