Vergelijkbare woorden van het woord kostbare stof zijn:
kostbare stof, ivoor, elpenbeen, tandbeen,...
metaal, kostbare stof, scheikundig element, delfstof,...
kostbare stof, elp, elpenbeen, tandbeen,...
kostbare stof, ra, straaluitzendend element,...
metaal, kostbare stof, maan, scheikundig element, Luna,...
kostbare stof, type weefsel, zijden stof, goudstof,...
daai, kostbare stof, lettersoort, sieraad, roos,...
metaal, kostbare stof, zilverwit edelmetaal, haarkleur,...
metaal, kostbare stof, scheikundig element,...
karbonkel, kostbare stof, ametist, esmerald, esmeraud,...