Vergelijkbare woorden van het woord kraan zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
slot, haan, tralie, pal, lid, ventiel, dam, deur, kap,...
dwaas, grote steen, narrenattributen,...
hoofd, knot, globe, sfeer, aardbol, broodje,...
bok, elevator, dommekracht, koevoet, blok, wipper,...
pin, taats, spil, spon, uiteinde, stop, kraan, deuvik,...
flamingo, kraan, ibis, roerdomp, kraanvogel
geiser, kraan, boiler, bierpomp
kraan
kraan, uitblinker, knap mens, baas, hoogvlieger, licht,...
kei, kraan, uitblinker, kopstuk, talentvol persoon,...
vogel, emoe, kraan, ibis, reigerachtige vogel,...
elevator, kraan
paardentuig, hoofd, leider, hoofdman, leiding, kei,...
kraan, vis, onderbaas, voorman
kwak, vogel, wulp, pelikaan, snip, ral, griet, grutto,...
volgende