Vergelijkbare woorden van het woord lammergier zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
leeuwarend, vogel, fabelachtige vogel,...
condor, aasgier, baardgier, lammergier
vogel, gierachtige, roofvogel, soort gier, lammergier
condor, aasgier, lammergier, koningsgier
vogel, , valk, tersel, sperwer, steenuil, klauwier,...
condor, aasgier, baardgier, lammergier, monniksgier,...
lammergier, gems, steenbok, sneeuwhaas, alpenkauw,...
leeuwarend, vogel, griffioen, lammergier, krakeend,...
condor, aasgier, lammergier, monniksgier