Vergelijkbare woorden van het woord lamoen zijn:
haan, haam, juk, halsjuk, leren halsgordel,...
baar, voertuig, draagstoel, katafalk, raderbaar,...
dissel, baar, berrie, inspan, lamoen, lemoen,...
citroen, vrucht, soort vrucht, soort citroen, lamoen,...
dissel, disselboom, citroen, soort appel, inspan,...
rijtuig, lemoen, voertuig, lamoen
disselboom, lemoen, lamoen, disselraam
disselboom, lemoen, inspan, lamoen
draagbaar, lamoen
staketsel, spalier, espalier, lemoen, latboom, latwerk,...