Vergelijkbare woorden van het woord last zijn:
plicht, opgave, werkkring, last, werk, arbeid, karwei,...
plicht, taak, oefening, opgelegde taak, karwei,...
plicht, taak, noodzaak, zedelijke verbondenheid,...
simpel wijsje, air, wijs, eenvoudige zangwijze, wijsje,...
complicatie, probleem, nattigheid voelen, hangijzer,...
wild, woest, idioot, pin, roeiklamp, roeipen, zot,...
notitie, oplettende zorg, drukte, kommer, kommernis,...
juk, last, vracht, scheepslast
haam, gareel, trektuig, maat, zware bepakking, zwaarte,...
juk, last, druk, aard, baro, soort, gehalte, gewicht,...
last, lastpost
aanzien, belang, pond, last, vracht, massa, klem,...
opdracht, last, bevel, order, bestelling, lastgeving
voedsel, zorg, last, rede, discussie, discours,...
lust, last, drukte, kabaal, lawaai, band, zak, hoes,...
nadeel, schade, moeilijkheid, last, maar, beletsel,...