Vergelijkbare woorden van het woord lichaamsaard zijn:
uiterlijk, gedrag, gedaante, kleur, houding, manieren,...