Vergelijkbare woorden van het woord luchtsteen zijn:
vuurbol, raceauto, meetkundige term, grote meteoor,...
hemellichaam, natuurverschijnsel, meteoriet,...
luchtsteen, luchtmeteoorsteen, meteoorsteen, meteoriet
bolide, dondersteen, sideriet, meteoriet, luchtsteen,...
luchtsteen, meteoor, meteoorsteen, gesteente
erts, lei, lias, karbonkel, bom, brik, klinker,...