Vergelijkbare woorden van het woord manifest zijn:
notificatie, bericht, aanzegging, mededeling,...
keur, geschreven opdracht, geschreven stuk, eerbetoon,...
aanzegging, mededeling, bekendmaking, nota, oorkonde,...
glad, verstandig, apert, klaar, helder, wiedes,...
rede, relaas, verdrag, korte verhandeling,...
duidelijk, klaar, kennelijk, klaarblijkelijk,...
aankondiging, proclamatie, afkondiging, annonce,...
proclamatie, manifest
oorkonde, brief, epistel, scriptie, scriptum,...
manifest
taak, opdracht, probleem, mededeling, oefening, les,...
voorstel, taak, opdracht, probleem, oefening, les, som,...
programma, intentieverklaring, manifest
nodig, duidelijk, kennelijk, klaarblijkelijk,...
volgende
1 2