Vergelijkbare woorden van het woord moeti zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
kadi, fakir, imam, kalief, derwisj, maraboet, moeti