Vergelijkbare woorden van het woord monos zijn:
louter, zuiver, puur, bloot, alleen, afzonderlijk,...