Vergelijkbare woorden van het woord morsig zijn:
prut, drek, slijk, moddig, morsig, modderig, geniepig,...
slijk, vuil, modder, half bedorven, moeras, morsig,...
, morsig, bevlekt, slijkerig, kladderig
vuil, morsig
morsig, naar, stel, duf, vaats, groezelig, muf,...
vuil, goor, vals, ellendig, laag, gemeen, morsig, min,...
dof, morsig, vaal, vuilgrauw
achteloos, morsig, haveloos, slordig, konkelachtig,...
vuil, goor, grauw, morsig, onfris, grijs, bestoven,...
morsig, vuil, knoeierig
morsig, slordig, peuterig, krukkig, stumperig,...
vuil, goor, grauw, morsig, onfris, smerig, groezelig,...
vuil, goor, morsig, slordig, smerig, groezelig, onrein,...
morsig
morsig, knorrig, armoedig, stuurs, ongezond, wormstekig
vuil, onwettig, morsig, donker, somber, verdacht, nors,...
volgende
1 2