Vergelijkbare woorden van het woord muziekstuk zijn:
opgewekt muziekstuk, vrolijk trompetgeschal,...
inleiding, aanvang, introductie, klassiek muziekstuk,...
klaagdicht, idylle, droefgeestige muziek,...
zangspel, theatervoorstelling, theaterstuk,...
zangspel, muziekblijspel, theatervoorstelling,...
schip, vaartuigen, muziekstuk, lied
dubbelzang, duo, tweezang, zangstuk,...
partitie, muziekschrift, muziekstuk, koorcompositie,...
herdersdicht, idylle, muzikale compositie, herdersspel,...
idylle, droefgeestige muziek, nachtstuk, nachtzang,...
dicht, idylle, lyrisch minnedicht, muzikale compositie,...
duet, stel, twin, set, paar, span, koppel, tweetal,...
droefgeestige muziek, droevige muziek, muziekstuk,...
eerbetoon, eerbewijs, klassiek muziekstuk,...
zanggedicht, lyrisch-episch zangstuk, zangdichtkunst,...
verzamelwerk, mengelmoes, klassiek muziekstuk,...