Vergelijkbare woorden van het woord niet behagen zijn:
gemelijkheid, wrevel, chagrijn, mishagen, misnoegen,...
wrevel, ontevredenheid, mishagen, onbehagen,...