Vergelijkbare woorden van het woord nietswaardig voorwerp zijn:
ezel, sukkel, sul, kluns, domoor, lap, vod, lomp,...
knul, sul, lomperd, lap, lel, lor, tod, vod, zet, luim,...
klungel, loer, lapje, oude lap, flard, waardeloze lap,...
loer, lapje, lor, oude lap, waardeloze lap, lomp, prul,...
klungel, loer, lapje, lor, tod, palt, drel,...
slag, staal, knul, klungel, loer, lor, tod, vod,...
snuisterij, nietswaardig, deugniet, loer, lor, tod,...
loer, vod, lap, flard, feeks, gevallen vrouw,...