Vergelijkbare woorden van het woord notabel zijn:
aanbelang, waardevol, degelijk, aanmerkelijk,...
belangrijk, nobel, edel, statig, doorluchtig,...
belangrijk, edel, hoogstaand, doorluchtig,...
belangrijk, edel, voornaam, boel, doorluchtig,...
nobel, edel, statig, voornaam, hoogstaand, ernstig,...
belangrijk, wonderlijk, eigen, enig, uniek, casueel,...
prominent, notabel, geacht, bekend, deftig,...
interessant, eigenaardig, merkwaardig, opmerkelijk,...
notabel
notabel, important