Vergelijkbare woorden van het woord officieel zijn:
waarachtig, fijn, diep, heus, leuk, rein, vast, waar,...
echt, officieel, gerechtigd, officieel toegelaten,...
echt, officieel, krachthebbend, wettelijk, rechtmatig,...
statig, voornaam, officieel, ernstig, aanzienlijk,...
officieel, ambtshalve, bureaucratisch, formeel
formeel, officieel, deftig, hoofs, fatsoenlijk,...
waarachtig, echt, reŽel, eerlijk, officieel,...
officieel, ambtelijk, qualitate qua, officio,...
statig, formeel, officieel, ernstig, verheven, deftig,...
officieel, deftig, vormelijk
echt, vormelijk, juridisch, uitdrukkelijk, plechtig,...