Vergelijkbare woorden van het woord ommuurde stad zijn:
vesting, ommuurde stad, gracht, stadsgracht, stadsmuur,...