Vergelijkbare woorden van het woord onbezoedeld zijn:
pluis, maagdelijk, goed, schoon, echt, puur, eerbaar,...
pluis, maagdelijk, fris, goed, schoon, echt, fijn,...
maagdelijk, schoon, rein, zuiver, puur, onbesmet,...
rein, zuiver, onbevlekt, volmaakt, helder, smetteloos,...
rein, louter, zuiver, kalm, puur, klaar, onbevlekt,...
goed, rein, zuiver, onbevlekt, helder, ingetogen,...
maagdelijk, rein, onbevlekt, glanzend, albast,...
rein, zuiver, onbevlekt, volmaakt, helder, zeer schoon,...
onbegaan, puur, zuiver, onaangetast, onbedorven,...