Vergelijkbare woorden van het woord ongekleurd zijn:
zuiver, puur, sec, inwoner, natuurlijke aanleg,...
naturel, onveranderd, inheems, aangeboren, geboortig,...
maagdelijk, rein, onbevlekt, glanzend, albast,...
lusteloos, ijl, mager, mat, tint, grasveld, verlegen,...
neutraal, grauw, dof, saai, bleek, flets, wit, fiets,...