Vergelijkbare woorden van het woord ontig zijn:
prut, drek, slijk, moddig, morsig, modderig, geniepig,...
vuil, goor, vals, ellendig, laag, gemeen, morsig, min,...
laag, gemeen, bar, min, zeer, smerig, slecht, zedeloos,...
vuil, goor, aak, smerig, smoezelig, onzindelijk,...