Vergelijkbare woorden van het woord onvermurwbaar zijn:
stipt, nauwkeurig, kras, koud, gevoelloos, los, koord,...
stipt, koud, scherp, straf, krachtig, hardvochtig,...
hardvochtig, wreed, rigide, streng, gestreng,...
snel, koud, harteloos, onbewogen, gevoelloos,...
ongevoelig, hardvochtig, zeer hard, keihard,...
onvermurwbaar
stipt, streng, onvermurwbaar, strikt, vasthoudend
onverbiddelijk, onbuigzaam, onvermurwbaar, onbeweeglijk
onverzettelijk, resoluut, onverschrokken, standvastig,...
onbewogen, pal, vast, bestendig, onverzettelijk, stijf,...
meedogenloos, bikkelhard, keihard, genadeloos,...
stipt, precies, nauwkeurig, streng, gestreng,...
krachtig, streng, dwingend, bindend, zeer dwingend,...
koppig, hardnekkig, halsstarrig, onverzettelijk, hard,...
onverbiddelijk, onvermurwbaar