Vergelijkbare woorden van het woord onzuiver zijn:
prut, drek, slijk, moddig, morsig, modderig, geniepig,...
slijk, vuil, modder, half bedorven, moeras, morsig,...
vuil, scheef, geniepig, katachtig, leugenachtig, kwaad,...
wild, woest, ongevoelig, brutaal, elementair, grof,...
ruw, handelsterm, brt, niet zuiver, onzuiver
wild, woest, druk, woelig, krachtig, beweeglijk,...
vuil, goor, vals, ellendig, laag, gemeen, morsig, min,...
vuil, goor, morsig, slordig, smerig, groezelig, onrein,...
vals, gemeen, onwaarheidlievend, onwaarachtig,...
wulps, dartel, opgeruimd, zwoel, sensueel, ritsig,...
vuil, goor, aak, smerig, smoezelig, onzindelijk,...
ruw, slordig, vaag, inaccuraat, ruwweg, niet nauwgezet,...
bont, verschillend, allerlei, door elkaar, niet puur,...
door elkaar, gemÍleerd, onzuiver
gemengd, onzuiver
onzuiver, onrein, troebel
volgende
1 2