Vergelijkbare woorden van het woord opheffen zijn:
licht verschaffen, tillen, schitteren, uitmunten,...
opsteken, kelderen, opbergen, opgaan, oprijzen,...
beginnen, lichting, lenen, meten, rapen, beuren,...
lichten, opnemen, tillen, innen, krijgen, opheffen,...
lichten, opnemen, beuren, dragen, torsen, sjouwen,...
pellen, opnemen, tillen, opkikkeren, aanbeuren,...
opheffen, verijdelen, vernietigen, nullificeren
opheffen, nullificeren, casseren, liquideren,...
opsteken, inrichten, opheffen, opstellen, openen,...
opheffen, ontzetten, vrijmaken, vrijgeven
verorberen, bederven, vergaan, opheffen, oplossen,...
opheffen, verheffen, ophogen, opvoeden
pellen, schillen, ontgroenen, opheffen, bevrijden,...
uitroeien, opheffen, egaliseren, vernietigen,...
opheffen, oplichten, ophalen, optrekken
opheffen, ontheffen, kwijten, remitteren, schenken,...