Vergelijkbare woorden van het woord overoud zijn:
grauw, bont, groezelig, schier, kleur, haarkleur,...
grijs, eeuwenoud, aftands, langgeleden, zeer oud,...
stokoud, antiek, bejaard, afgeleefd, belegen,...