Vergelijkbare woorden van het woord paruur zijn:
ijdeltuiterij, dos, sier, tooi, smuk, praal, pronk,...
opschik, pronkstuk, kraal, horloge, diamant, robijn,...