Vergelijkbare woorden van het woord pauselijke kleur zijn:
goud, strokleurig, rouwkleur, werpnet,...
mat, doel, middenste, bleek, schier, blanco, rouwkleur,...