Vergelijkbare woorden van het woord pelikaan zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, pelikaan
pelikaan, zwaan
vogel, pelikaan, aalscholver, schollevaar, snip, stern,...
pelikaan
pelikaan
brandgans, vogel, pelikaan, aalscholver, snip,...
pelikaan
pelikaan, tandarts
kwak, vogel, wulp, pelikaan, snip, ral, griet, grutto,...
pelikaan, aalscholver, fregatvogel, keerkringvogel