Vergelijkbare woorden van het woord pijn zijn:
ijf, ijfel, taxus, den, pijn, arve, lork, spar, ceder,...
temptatie, verzoeking, zorg, last, zware beproeving,...
energiek, brutaal, scherp, oefening, fel, hard,...
ijf, taxus, naaldboom, balk, sneeuwbes, kerel,...
ongeluk, pijn, wee, ramp, smart, droefheid,...
pijn
wonde, ongeluk, vae (Latijn), pijn, wee, smart, leed,...
pijn
pijn, hartzeer, zielsverdriet, grievend leed
belast, toeval, zonnesteek, pijn, smart, lijden,...
spit, pijn, hoofdpijn, migraine, eksteroog, jicht,...
naaldboom, boom, pijn, mast, paal, den, pijnboom,...
kommer, wonde, pijn, wee, smart, droefheid, zeer,...
pijn
pijn
pijn, artritis, kwaal, ziekte, omagra, reuma,...
volgende