Vergelijkbare woorden van het woord plat zijn:
onverschillig, gelijk, eenkleurig, kreukvrij, vaal,...
onverschillig, even, egaal, idem, identiek,...
vlot, pluis, egaal, gelijk, enerlei, onverschilligheid,...
prut, drek, slijk, moddig, morsig, modderig, geniepig,...
brutaal, heel onbeleefd, bot, rauw, onvriendelijk,...
stem, omgangsmiddel, communicatiemiddel, spraak,...
bot, grof, lomp, onbehouwen, botweg, log, met grofheid,...
wild, woest, bot, lomp, plomp, onbeleefd, ruw,...
snel, wakker, glad, moeilijk, verkeerd, geheid,...
wakker, schoon, rein, zuiver, behendig, duidelijk,...
glad, vuil, vals, gemeen, fielterig, stiekem, geniepig,...
belang, vlot, pluis, smaldeel, sculler, fluit, knots,...
lauw, plat, saai, vervelend, dor, flauw, geijkt, melig,...
plat
taal, plat, dialect, gouwspraak, gewestelijke taal,...
taal, spreektaal, gerucht, uitspraak, plat, bargoens,...