Vergelijkbare woorden van het woord pols zijn:
hals, spil, enkel, lee, flits, hengsel, har, paumele,...
barbier, lauw, zeel, snoever, slokop, bot, lomp,...
kloet, pols
polsstok, pols
pols
palpitatie, pulsatie, pols, hartklopping
polsstok, pols
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...
lid, enkel, tijdperk, geleding, scharnier, gelid, knie,...
pols
bloedvat, pols
palpitatie, pulsus, pulsatie, pols, hartenklop,...